לרשותכם שתי תוכניות תוכן מלאות וחווייתיות לבחירה על פי מקבצי תוכן מתאימים

מטרת התכנית

הקניית מיומנויות בסיס בשפה וחשבון, הכנה לאבני קריאה, ביסוס מיומניות לימודיות, התנהגותיות וריגשיות. הכנה של הלומד לרכישה נכונה, מהירה וחוויתית של יסודות קריאה- כתיבה – אוריינות וחשבון
כל תוכנית בנויה באופן מדורג וחווייתי על פי עקרונות למידה מאמנת. בכל מפגש נחשפים הלומדים למיומנויות נדרשות, באמצעות משחקים, סיפורים ודפי אימון חווייתיים

  • התייחסות להיבטים חברתיים, ריגשיים. הבנת המונח בית ספר, כיתה, מיומנויות ארגון וסדר.
  • התייחסות למעכבים וחוזקות אצל כל משתתף, על מנת לדייק את העבודה ולתת מענה אישי
  • גישה יצירתית, חיבור לעולמו הפנימי של הילד
  • עבודה על מקבץ תוכן אחד ברור (עובר כחוט שני בכל מפגש ומייצר לכידות בתוכן )
  • פיתוח מיומנוות מוטוריות נדרשות
  • הכנה לכיתה א בחשבון
  • חומרים מקוריים לעבודה במהלך הסדנה או בבית, כתרגול נוסף
  • מיפוי קבוצתי ואישי בתחילת ולאורך התוכנית
  • קשר רציף עם הורים במידת הצורך

למידע נוסף אודות הסדנה -קבלת פירוט מפגשים והצעת מחיר מומוקדת ניתן לפנות
ל: avia@educenter.co.il אביה, אחראית תוכניות או למשרדי המכללה במייל office@educenter.co.il