Document Library

ImageTitleSummaryCategoriesAuthorDate
כרטיסיות לחיזוק שטף הקריאה

כרטיסיות לחיזוק שטף הקריאה

Uncategorizedפברואר 8, 2022
שגיאות כתיב לתבניות רגע, מלח ומלך

משחק לצמצום שגיאות כתיב על תבניות רגע, מלך ומלח

Uncategorizedפברואר 8, 2022
משחק דגושות ורפויות

משחק לחיזוק האותיות הדגושות והרפויות

Uncategorizedפברואר 7, 2022
אותיות א’-ב’ מדפוס לכתב

אותיות א’-ב’ מדפוס לכתב

Uncategorizedינואר 10, 2022
משלימים ל 10

משלימים ל 10

Uncategorizedינואר 10, 2022
משמעות המספר – קוביות משחק

קוביות משחק – משמעות המספר

Uncategorizedינואר 10, 2022
התאמת כמות למספר / זיכרון – הכנה לכיתה א’

התאמת כמות למספר / זיכרון – הכנה לכיתה א’

Uncategorizedינואר 10, 2022
מיפוי כיתה ו’

מיפוי לכיתה ו’

Uncategorizedנובמבר 28, 2021
קלפי משחק לשימוש נרחב

קלפי תמונות לשימוש רחב כגון קטגוריות, שיום, שליפה, זיכרון, אות פותחת / סוגרת ועוד…

Uncategorizedנובמבר 23, 2021
חילוץ אות

משחק חילוץ אות כחלק מהכנה לקריאה בגילאים הצעירים

Uncategorizedנובמבר 23, 2021
משחק זיכרון לחנוכה

משחק זיכרון לחנוכה

Uncategorizedנובמבר 23, 2021
כותבים קומיקס

דפי קומיקס לחיזוק הכתיבה, מתאים במיוחד לסרבני כתיבה

Uncategorizedנובמבר 22, 2021
מדרש תמונה-תמונות ברצף

תרגילים ותמונות ברצף לחיזוק הכתיבה

Uncategorizedנובמבר 22, 2021
מדרש תמונה

תרגילים ותמונות למדרש תמונה לחיזוק הכתיבה

Uncategorizedנובמבר 22, 2021
תבניות לחיזוק הקריאה

תבניות לחיזוק הקריאה

Uncategorizedנובמבר 22, 2021
משחק שלישיות להעשרת אוצר המילים

ממשלב נמוך למשלב גבוה, מרחיבים את אוצר המילים

Uncategorizedנובמבר 22, 2021
שטף קריאה

קטעים לבדיקת שטף הקריאה לכיתה ג’-ד’ בדרך להפיכת הלומד לקורא מיומן.

Uncategorizedאוקטובר 27, 2021
הבנת הנקרא

להלן מקבץ קטעים ושאלות על פי הרבדים השונים  (גלוי 1/2 ומאמן) לבדיקת הבנת הנקרא.

Uncategorizedאוקטובר 27, 2021
אוצר מילים

מצורפת רשימת מילים נוספת ופירושים מתאימים למשימת בדיקה של אוצר מילים לכל הגילאים.

Uncategorizedאוקטובר 27, 2021
זיכרון שמיעתי

מקבץ סיפורים לבדיקת זיכרון שמיעתי.

Uncategorizedאוקטובר 27, 2021
זיהוי צליל פותח / סוגר חילוץ אות

רשימות מילים נוספות לבדיקת צליל פותח / סוגר וחילוץ אות

Uncategorizedאוקטובר 27, 2021
ביצוע הוראות

משימות נוספות  לגילאים הצעירים לביצוע משימות.

Uncategorizedאוקטובר 27, 2021
מדרש תמונה

תמונות המתאימות למדרש תמונה בהתאם לגילאים השונים.

Uncategorizedאוקטובר 27, 2021
מיפוי חט”ב

להלן מיפוי לחט”ב המכיל בתוכו את כל המשימות הנדרשות לביצוע.

Uncategorizedאוקטובר 27, 2021
מיפוי כיתה ה’

להלן מיפוי לכיתה ה’ המכיל בתוכו את כל המשימות הנדרשות לביצוע.

Uncategorizedאוקטובר 27, 2021
מיפוי כיתה ד’

להלן מיפוי לכיתה ד’ המכיל בתוכו את כל המשימות הנדרשות …

Uncategorizedאוקטובר 27, 2021
מיפוי כיתה ג’

להלן מיפוי לכיתה ב’ המכיל בתוכו את כל המשימות הנדרשות לביצוע.

Uncategorizedאוקטובר 27, 2021
מיפוי כיתה ב’

להלן מיפוי לכיתה ב’ המכיל בתוכו את כל המשימות הנדרשות לביצוע.

Uncategorizedאוקטובר 27, 2021
מיפוי כיתה א’

להלן מיפוי לכיתה א’ המכיל בתוכו את כל המשימות הנדרשות לביצוע.

Uncategorizedאוקטובר 27, 2021
קלפי א’-ב’ ללא תומך

קלפי אותיות הא’-ב’ ללא תומך לחיזוק ומשחק

Uncategorizedאוקטובר 27, 2021
עכשיו זה הזמן לדמיין הצלחה

בואו נדמיין הצלחה….איך נרגיש….מה נעשה….

Uncategorizedאוקטובר 27, 2021
לוח שבועי לתכנון עבור הלומד

לוח שבועי לתכנון עבור הלומד המתקשה בארגון

Uncategorizedאוקטובר 27, 2021
גלגל לתרגול שגיאות כתיב

דפים לחיזוק ולתרגול שגיאות הכתיב

Uncategorizedאוקטובר 27, 2021
אגרת שנה טובה לתלמידים 2

אגרת נוספת לשנה טובה

Uncategorizedאוקטובר 27, 2021
שנה טובה לתלמידים

אגרת שנה טובה לתלמידים

Uncategorizedאוקטובר 27, 2021
כרטיסי הכוון לגיל הרך

כרטיסי הכוון לגיל הרך למושגים מעל, מתחת, ליד וכו’

Uncategorizedאוקטובר 27, 2021
תרגול אותיות כתיב

קובץ מהנה לתרגול אותיות הכתיב בהתאם לתכונות של האותיות.

Uncategorizedאוקטובר 27, 2021
תעודת התקדמות חודשית

תעודת התקדמות חודשית לתלמיד/ה האלוף/ה לחיזוק המוטיבציה

Uncategorizedאוקטובר 27, 2021
תעודה לסיום תהליך רכישת הקריאה

מבחר של תעודות ללומד/ת אשר סיימו את תהליך רכישת הקריאה לשימושכן.

Uncategorizedאוקטובר 27, 2021
שיום וצליל פותח

לוחות לחיזוק השיום והצליל הפותח באמצעות לגו או דסקיות צבעוניות.

Uncategorizedאוקטובר 27, 2021
מדליית / מדבקות “אני גאה בך”

מדבקות / מדליות לחיזוק העבודה הטובה ולהעלאת המוטיבציה

Uncategorizedאוקטובר 27, 2021
האות שבאה אחרי….

ניתן להשתמש כמשחק או כתרגול עצמי, לילדים מתקשים מומלץ לצרף סרגל אותיות בהתחלה.

Uncategorizedאוקטובר 27, 2021
אותיות א’-ב’ עם תומך

כרטיסיות ללימוד אותיות ה א’ ב’ עם תומך חזותי.

Uncategorizedאוקטובר 27, 2021
ביטויים המכילים את המילה “אור” לחנוכה

כרטיסיות להעשרת ניבים וביטויים בנושא האור לכבוד החנוכה

Uncategorizedאוקטובר 27, 2021
האור שבתוכי

קלפי שיח להכרות ויצירת מוטיבציה עם הלומד ברוח חנוכה

Uncategorizedאוקטובר 27, 2021
מספרים לגיל הרך

מושג “המספר” הינו משמעותי בהוראת החשבון בגיל הרך, לשימושכן יצרנו קלפים לחיזוק ומשחק.

Uncategorizedאוקטובר 27, 2021