הכרות עם תכני הקורס

הכשרה ממוקדת ומעשית המותאמת גם למי שאינו מגיע מהתחום ומחפש לפתח נישה מבוקשת ורווחית כהכנסה נוספת וגם למי שעוסק בהנחיית קבוצות או עוסק בתחום חינוכי, טיפולי ומבקש להרחיב את הידע בתחום הנחייה קבוצתית ולפתח קבוצות דידקטיות. הקורס מבוסס על מודל “הקבוצה האינטגרטיבית” ונותן כלים ברורים לעבודה בקבוצה.

בין הנושאים בהם נעסוק בהרחבה: איך יוצרים תוכנית קבוצתית מרתקת שרואה כל אחד ואחד, אך גם פועלת כמשקה אחת. כיצד ניתן למפות קשיים אישיים במערך קבוצתי, איך קובעים מטרות, מציבים יעדים ובודקים קצב התקדמות, היבטים חברתיים, רגשיים והתנהגותיים בתוך קבוצה, עבודה למול הורים וגורמים מקצועיים ועוד.
כל התכנים בקורס מועברים בגובה העיניים, בצורה חווייתית, בהתאמה לקבוצה קטנה. מודל העבודה והלמידה בזום, מאפשר לחוות באופן אחר את נושא הקבוצה ולהתנסות בלמידה מותאמת ל-21