הכרות עם תכני הקורס

מסלול הכשרה מקוצר, ממוקד ומעשי לאנשי חינוך או מורים להוראה מתקנת, העומדים בקריטריונים ומבקשים להרחיב ידע דיסציפלינרי ולשלב בעבודתם הבנה מלאה של אבחונים דידקטיים.

הקורס נוגע בהיבטים שונים הקשורים לאבחון, החל משלב קבלת הלומד ועד בחינת תהליך מלא.
במסגרת ההכשרה יחשפו הסטודנטים לביצועי סטנדרט המיועדים לשכבות ב-ו ויבינו את מהותו ומטרתו של האבחון, תוך חיבור כל האלמנטים המרכיבים אותו.

לצד קריטריונים דידקטיים, יעסוק הקורס בהיבטים רגשיים והתנהגותיים ובשיתופי פעולה אפשריים למול גורמי מקצוע, הורים ואנשי חינוך. על פי החוק במדינת ישראל, טרם נקבע מיהו הגוף האחראי להסדרת הכשרתם של מאבחנים. הקורס מספק “הכשרה” מתאימה, בהתאם למתווה הקיים.

התכנים מועברים באופן ברור ומעשי וכוללים מגוון רחב של דוגמאות פרקטיות, לצד התמודדות עם דילמות יום יומיות. מובילת הקורס הינה מרצה בעלת ניסיון רב בתחום.

בסיום הקורס יצטרפו הסטודנטים אל חממת הבוגרים של “המכרז להכשרה חינוכית” ויחשפו למגוון רחב של פרויקטים, שיתופי פעולה והפניות הורים, מכל רחבי הארץ.

למבקשים גמול קורס פיתוח מקצועי, משלב הקורס יחידה אסינכרונית קצרה, כחלק אינטגראלי מתכני הקורס, בליווי צמוד