תיאום עין-יד הוא תהליך נוירולוגי מורכב השולט בכמות רבה של פעילויות בחיי היום-יום, כולל כתיבה, אחיזה, ותפעול כלים. בעוד שהתחום נחקר רחבות בפסיכולוגיה ובנוירולוגיה, ישנם עדיין הרבה חסרונות בהבנת המכניזמים הבסיסיים והקליניים של תיאום זה.

תיאום עין-יד הוא יכולת חיונית הנדרשת לביצוע פעילויות מגוונות. התיאום משפיע על היכולת לבצע משימות מורכבות ודורש סנכרון וכיוונון בין פעילות העין לפעילות היד.

מכניזמים נוירולוגיים

בסיס הנוירולוגי לתיאום עין-יד כולל מספר מערכות תחומים במערכת העצבים המרכזית. אלו כוללים את הקורטקס החיצוני, הקורטקס המוטורי, ומערכת הציליארית העליונה.

קשיים בתיאום עין-יד יכולים להוביל למגבלות פונקציונליות בחיי היום-יום וכן לקשיים לימודיים וקוגניטיביים.
בשנים האחרונות, חקר התיאום עין-יד התרחב גם לתחום הרפואי. טכנולוגיות חדישות מאפשרות כיום למדוד ולאמוד את התיאום באמצעות טכנולוגיות כמו ראיית מחשב וגם נוירואימוגינג.

סיכום ומסקנות

התיאום בין העין ליד הוא תחום מחקר מרתק ומורכב, שכולל יכולות קוגניטיביות, מוטוריות ופרצפטואליות. נדרש עוד מחקר להבנת המכניזמים המעורבים ולפיתוח טכנולוגיות טיפול ואינטרוונציה.