היום אני רוצה לעשות לכם סדר בשלושה מונחים שאתם פוגשים גם כהורים לילדים עם קשיי למידה וגם כמי שעוסקים בתחום ההוראה המתקנת, כשאנחנו עורכים מיפוי או קוראים אבחונים.
הם בעצם די משלימים זה את זה וכשמבינים אותם הכול מאוד ברור וקל לנו לקרוא תוצאות של אבחון או להציג דוח מיפוי מהיר להורים, אחרי שביצענו אותו. ציון תקן, ציון גלם, נורמה