לקות למידה, או “הפרעת למידה ספציפית” כפי שהיא מוגדרת ב-DSM-5, היא מונח שמכיל בתוכו מגוון רחב של קשיים והפרעות בתחומים שונים של הלמידה. מדובר בהפרעה נוירו-התפתחותית שמשפיעה על יכולת האדם לקלוט, לעכל וליישם מידע בצורה יעילה.
חוסר התאמה בין יכולת וביצוע: אחד הקריטריונים החשובים באבחון הוא הפער בין היכולת האינטלקטואלית של האדם לבין הביצועים האקדמיים שלו.
כוללניות ההפרעה משפיעה לא רק על ההשכלה האקדמית אלא גם על תחומים נוספים בחיים, כגון ארגון זמן, ניהול כספים וכדומה
כרוניות: זהו תופעה שמלווה
accompanying את האדם לאורך כל חייו ולא נעלמת עם הזמן.
דרגות חומרה: ההפרעה יכולה להיות חלשה, בינונית או חמורה, וכך נקבעת גם עומק ההתערבות הנדרשת

הגדרה זו חשובה מאוד לצורך תיאום ציפיות וגיבוש תוכנית טיפולית מתאימה. ככל שההבנה של הפרעה זו מדויקת יותר, כך ניתן לספק תמיכה וכלים טובים יותר לאנשים הסובלים ממנה.
על פי ההגדרות והקריטריונים הנ”ל, חשוב לזכור שלקות למידה אינה “מחלה” או “נחיתות”, אלא הפרעה עם השפעות מרחיקות לכת על מגוון רחב של תחומים בחיים.