המונח הקשר הרטיבי מתייחס לאופן שבו אנו משתמשים בסיפורים כדי להבין ולהסביר אירועים בחיים שלנו ולהעניק להם משמעות.
בגישה הנרטיבית, הזיכרון אינו רק אוסף של פרטים, אלא “סיפור החיים” של אדם. לפי חוקרים רבים, חוויות החיים נשמרות בצורה של סיפורים בזיכרון והזהות האישית מתארגנת באופן נרטיבי.
מעבר לכך הזיכרון האוטוביוגרפי מתווך חברתית ותרבותית ומשפיע על האופן בו אנחנו מבינים ומספרים את חיינו. הוא משמש ככלי לארגון והבנה של הזהות והניסיון הסובייקטיבי. זיכרונות אלו יכולים לשמש גם ככלים הסתגלותיים, שמסייעים לאדם להתמודד עם העתיד על ידי שימוש בניסיון העבר

 

הנה מספר דוגמאות לשימוש בהקשר נרטיבי

• מורה שמשתמש בסיפור כדי להדגים עקרון מתמטי,
• הורים המספרים לילדים סיפורים מתקופת הילדות שלהם, הם לא רק “מעבירים מידע” אלא יוצרים נרטיב שמחבר בין הדורות ומעניק משמעות לחוויות
• בן זוג שמספר על “איך נפגשנו” כדי לחזק את הקשר ולהצטרף אל זיכרונות משותפים
• אדם שמשתמש בסיפור על חוויה קשה בעבר כדי להסביר את התפקיד שלו בהווה.

בכל אחת מהדוגמאות האלו, הקשר הנרטיבי משמש ככלי להבנה עמקה יותר ולזיכרון ארוך טווח
הנרטיבים מסייעים לנו לארגן את המחשבה והתרבות שלנו ומשפיעים על האופן בו אנו רואים את עצמנו ואת העולם סביבה