שטף קריאה

קטעים לבדיקת שטף הקריאה לכיתה ג'-ד' בדרך להפיכת הלומד לקורא מיומן.

קטעים לבדיקת שטף הקריאה לכיתה ג’-ד’ בדרך להפיכת הלומד לקורא מיומן.

בנוסף, מצורפות שאלות ברבדים השונים לבדיקת הבנת נקרא.

File Type: docx
Categories: מיפויים