מספרים לגיל הרך

מושג "המספר" הינו משמעותי בהוראת החשבון בגיל הרך, לשימושכן יצרנו קלפים לחיזוק ומשחק.

מושג “המספר” הינו משמעותי בהוראת החשבון בגיל הרך, לשימושכן יצרנו קלפים לחיזוק ומשחק.

קלפים תומכי שם, תומכי כמות ומשחק דומינוו לחיבור וחיסור

File Type: pdf
Categories: עיצובים
Tags: קלפי חשבון לגיל הרך