הבנת הנקרא

להלן מקבץ קטעים ושאלות על פי הרבדים השונים  (גלוי 1/2 ומאמן) לבדיקת הבנת הנקרא.

להלן מקבץ קטעים ושאלות על פי הרבדים השונים  (גלוי 1/2 ומאמן) לבדיקת הבנת הנקרא.

הקטעים מתאימים ללומד החל מכיתה ב’ ואילך ומסודרים ברמת קושי עולה (מהקל יותר אל הקשה).

יש להתאים את הקטע בהתאם ללומד.

File Type: docx
Categories: מיפויים