האות שבאה אחרי….

ניתן להשתמש כמשחק או כתרגול עצמי, לילדים מתקשים מומלץ לצרף סרגל אותיות בהתחלה.

קלפי משחק לחיזוק אותיות הא’ – ב’ בדרך מהנה באמצעות אטבים קטנים.

File Type: pdf
Categories: עיצובים