אוצר מילים

מצורפת רשימת מילים נוספת ופירושים מתאימים למשימת בדיקה של אוצר מילים לכל הגילאים.

מצורפת רשימת מילים נוספת ופירושים מתאימים למשימת בדיקה של אוצר מילים לכל הגילאים.

File Type: docx
Categories: מיפויים