מספרים לגיל הרך

מושג “המספר” הינו משמעותי בהוראת החשבון בגיל הרך, לשימושכן יצרנו קלפים לחיזוק ומשחק.